Derybų menas / NEGO

Data: 2020 05 07 - 2020 05 08

Investicija 1 asmeniui: 562 EUR

Registracija baigta

Programa skirta įmonės pardavimo vadovams ir vadybininkams, siekiantiems tobulinti pardavimo ir derybinius įgūdžius bei lavinti prieštaravimų įveikimo ir argumentų pateikimo techniką

Tikslai

 • Pateikti efektyvių derybų vedimo modelio NEGO struktūrą ir ją praktiškai panaudoti, siekiant įtvirtinti ir tobulinti turimas žinias bei įgūdžius, vedant derybų procesą
 • Atlikti praktines „darbuotojas – probleminis klientas“ derybų simuliacijas
 • Atlikti skirtingų žmogaus tipų elgsenos analizę ir pateikti rekomendacijas, kaip, su kokiu tipu būtų efektyvu komunikuoti, sprendžiant svarbius klausimus
 • Pateikti algoritmą, kaip teisingai elgtis konfliktinėse situacijose ir/arba jų išvengti, kaip komunikuoti nemalonias žinias, maksimaliai mažinant psichologinę įtampą
 • Išmokyti sesijos dalyvius efektyviau prisitaikyti prie derybų proceso situacijų, analizuoti ir koreguoti savo elgseną, suteikti didesnį pasitikėjimą savimi, geriau valdyti situaciją, siekiant abipusiai priimtino tikslo

Mokymų formatas

Sesijos eiga – individualus ir grupinis darbas, individualus testavimas, pardavimo situacijų modeliavimas, videoanalizė

Pagrindinės temos

 • Skirtingų asmenybės motyvacijos tipų analizė
 • Praktinis derybų pokalbio vedimo algoritmas NEGO
 • Konfliktinių situacijų prevencija, nemalonios informacijos „darbuotojas – klientui“ perteikimo specifika
 • Argumentavimo ir kontrargumentavimo praktiniai būdai
 • Aktyvus klausymas ir skirtingos klausimų panaudojimo technikos
 • Prieštaravimų įveikimo būdai
 • Pozityvumas derybų metu
 • Saviugdos planas