Vadovavimas ir motyvacija / LEADER

Data: 2020 04 09 - 2020 04 10

Investicija 1 asmeniui: 765 EUR

Registracija baigta

Programa skirta aukščiausio lygio ir padalinių vadovams, kuriems tenka formuoti, ugdyti ir motyvuoti savo komandą, siekiant įmonės tikslų

Tikslai

 • Padėti aiškiau suprasti vadovavimo tikslų ir skirtingų vadovavimo stilių reikšmę vadovo darbe
 • Atlikti asmeninio vadovavimo stiliaus įvertinimą
 • Išmokti parinkti teisingą vadovavimo stilių skirtingo profilio darbuotojams
 • Įvertinti asmeninį – vadovo motyvacinį profilį
 • Atlikti motyvuojančių tikslų pavaldiniams pristatymo pratybas
 • Ugdyti vertybėmis paremto bendravimo su darbuotojais ir klientais praktiką
 • Padėti įsisavinti asmeninį pozityvų kritikos išsakymo – priėmimo algoritmą

Mokymų formatas

Sesijos eiga – individualus ir grupinis darbas, praktinės užduotys, videoanalizė, individualus testavimas, situacijų simuliavimas

Pagrindinės temos

 • Veiksniai, lemiantys įmonės rezultatą
 • Vadovavimo tikslai ir lyderystė, siekiant rezultato
 • 3 sėkmingos komunikacijos veiksniai
 • Vadovavimo stiliai (teisingo vadovavimo stiliaus parinkimas – teorija ir praktika)
 • Vadovo motyvacinis profilis (individualus testavimas)
 • Efektyvaus bendravimo kanalai ir trukdžiai
 • Asmenybės motyvacijos ir poreikių grandinė
 • Pozityvus kritikos priėmimas ir perteikimas
 • Efektyvus metinių pokalbių ir/ar susirinkimų vedimas (KPI nustatymas, motyvuojantis tikslų pristatymas darbuotojams)
 • Transakcinės analizės ir „OK koralo“ panaudojimas bendravimo metu
 • Vadovo asmeninio tobulinimosi planas