Vertybės

Kūryba – padedanti rasti naujus sprendimus ir galimybes veikloje, jaustis naudingu, pripažintu, vertinamu.

Žmogus – harmoningai tobulėjanti asmenybė, skatinanti pasitikėjimą ir bendravimą.

Sistemos – paremtos tarptautiniais mokymo standartais, skatinančios darbuotojus kalbėti vieninga verslo kalba.

Darbas – orientuotas į nuoseklų rezultato siekimą, socialinę integraciją, kuriant saugumo ir laimės pojūtį.