Vadovams

„Nieko nėra galingesnio, nei idėja, kuriai atėjo laikas“.

Viktoras Hugo

Vadovavimo akademija / 5-STEP LEADERSHIP

Tai „5 žingsnių“ vadybos ir lyderystės įgūdžių tobulinimo programa, skirta vidurinio lygio ir padalinių vadovams, projektų vadovams, darbo grupių vadovams, specialistams, taip pat visiems vadovams, kuriems yra tikslinga įtvirtinti ir tobulinti turimus vadovavimo įgūdžius ir ugdyti lyderio savybes

Programos tikslai – suteikti metodiką ir lavinti praktinius įgūdžius, kaip:

 • Efektyviai planuoti savo ir padalinio veiklą
 • Dirbti su skirtingos motyvacijos, psichologinių tipų ir kompetencijų darbuotojais
 • Efektyviai parinkti tinkamą vadovavimo stilių
 • Iškelti aiškius ir motyvuojančius tikslus darbuotojams
 • Išvengti konfliktinių situacijų arba jas konstruktyviai spręsti
 • Aktyviai klausytis ir duoti motyvuojantį grįžtamąjį ryšį
 • Sėkmingai paversti įmonės strategiją darbuotojų asmeniniais tikslais
 • Motyvuoti ir ugdyti darbuotojus
 • Vesti metinius pokalbius
 • Efektyviai valdyti pokyčius
 • Išmokti koncentruotis ir efektyviai planuoti laiką
 • Analizuoti ir kontroliuoti svarbiausius įmonės veiklos procesus
 • Konstruktyviai spręsti problemines situacijas ir priimti optimalius sprendimus
 • Dirbti su savimi, išvengiant „perdegimo“ sindromo ir išlaikyti lyderio savybes

Mokymų formatas

Pilną „5 žingsnių“ programą sudaro 5 praktinių mokymų dienos, prieškursiniai – pokursiniai darbai ir 1 koučingo sesija. Optimali „5 žingsnių“ programos trukmė – iki 6 mėn. Programos dalyviams yra papildomai numatoma koučingo sesija, skiriami pokursiniai darbai saviugdai.
Esant poreikiui, yra galimas mokymų dalyvių dalyvavimas pasirinktinuose moduliuose pagal konkretų poreikį.

Sesijų metu Jūs:

 • Geriau pažinsite asmenybės psichologiją
 • Gausite praktinius sėkmingo vadovo „įrankius“ ir efektyvios saviugdos priemones
 • Dalyvausite realių vadovavimo situacijų simuliacijose ir „rolių žaidimuose“
 • Gausite grįžtamąjį ryšį, kuo esate išskirtiniai ir ką būtų naudinga tobulinti
 • Įvertinsite savo progresą ir parengsite veiksmų planą, kaip panaudosite įgytą patirtį praktikoje

Vadovavimo akademijos / 5-STEP LEADERSHIP turinys:

1 diena: VADOVO MISIJA

 • Veiksniai, lemiantys įmonės rezultatą
 • Vadovavimo tikslai ir lyderystė
 • Sėkmingos komunikacijos veiksniai
 • Asmenybės tipologija ir skirtingi suaugusių žmonių motyvaciniai profiliai pagal 4-MAT („About Learning“, JAV metodika)
 • Skirtingi vadovavimo stiliai ir jų praktinis taikymas
 • Vadovo asmeninio motyvacinio profilio įvertinimas
 • Vadovo ryšys su vertybėmis

2 diena: PERSONALO ANALIZĖ IR MOTYVACIJA

 • Motyvacija ir poreikių grandinė, nefinansinė motyvacija
 • Motyvacijos darbe nustatymas
 • Efektyvus tikslų darbuotojams pateikimas (7 žingsnių algoritmas)
 • Motyvuojanti klausimų pateikimo metodika F-3P (neuro lingvistinio programavimo technikos panaudojimas)
 • Grįžtamojo ryšio suteikimas: kaip kritikuoti ir kaip priimti kritiką?
 • Transakcinės analizės ir „OK koralo“ praktinis taikymas konfliktų prevencijai
 • Darbuotojo įvertinimo ir teisingo vadovavimo stiliaus parinkimo praktiniai įrankiai

3 diena: POKYČIŲ SUVALDYMAS

 • Verslo įmonių veiklos modelis, lemiantis rezultato pasiekimą
 • Rezultato vertinimas (pasiekimų ir pastangų matavimo modelis C.A.G.R.)
 • Efektyvus laiko planavimas:
 • Laiko planavimo algoritmas,
  Laiko „vagys“

 • KPI (pagrindinių veiklos rodiklių) analizė
 • Metinių pokalbių vedimas:
 • Kam reikalingas „metinis pokalbis“ (MP)?
  Svarbiausi vadovo „įrankiai“, vedant MP

 • Praktinių vadovo „įrankių taikymas“, vedant MP:
 • Aktyvus klausymas ir abipusio pasitikėjimo skatinimas,
  Motyvuojantis tikslų pristatymas,
  Teigiamų akceptų dėl susitarimo išgavimas,
  Prieštaravimų valdymas,
  Darbuotojo asmeninės atsakomybės, savimotyvacijos ir saviugdos skatinimas

4 diena: KOMANDINIO DARBO PSICHOLOGIJA

 • Bendradarbiavimo reikšmė, formuojant įmonės vertybes („6 kepurių“ metodo taikymas)
 • Efektyvaus bendravimo kanalai ir jų trukdžiai (demo sesija)
 • Komandinio darbo praktika:
 • Dominuojantys asmenybės tipai
  Sprendimų priėmimas, dirbant komandoje: efektyvi – neefektyvi komanda
  NASA testas

 • Atvirumo ir nuoširdumo reikšmė bendraujant („Johar langas“)
 • Komandinio bendravimo įtvirtinimas (kūrybiškumo ir spontaniškumo išlaisvinimas – pratybos)
 • Komandos ryšys su vertybėmis
 • Pozityvumo lavinimas

5 diena: VADOVO CHARIZMOS UGDYMAS

 • Įtaigumas ir vadovo asmeninė charizma pasisakymo metu
 • Vadovo pasisakymo struktūra (praktinis algoritmas)
 • Pokalbio (diskusijos, susirinkimo) vedimo ir valdymo technika:
 • bendravimas su skirtingais žmonių tipais,
  skirtingos klausimų panaudojimo technikos, siekiant rezultato,
  efektyvaus susirinkimo vedimo reglamentas

 • Verbalinės ir neverbalinės technikos pratybos (SOL‘o modelis: Status, Oculos, Lingua)
 • Vaizdinių (techninių) priemonių panaudojimo rekomendacijos ir klaidos:
 • Power Point skaidrių tipai, jų specifika ir ypatumai,
  sėkmingo pristatymo taisyklės pagal Steve Jobs

 • Vadovų „5 žingsnių“ programos apibendrinimas, pasiekimų įvertinimas ir tolimesnės saviugdos gairės

Extra: ASMENINIS TOBULĖJIMAS

 • Koučingo prasmė ir metodai
 • Praktinė koučingo sesija aktualiu klausimu (spręstina problema)
 • Vadovo saviugdos ir pavaldinių ugdymo plano parengimas pagal Robert Dilts metodiką arba Eriksono NLP metodiką


Vadovavimas ir motyvacija / LEADER

Programa skirta aukščiausio lygio ir padalinių vadovams, kuriems tenka formuoti, ugdyti ir motyvuoti savo komandą, siekiant įmonės tikslų

Tikslai

 • Padėti aiškiau suprasti vadovavimo tikslų ir skirtingų vadovavimo stilių reikšmę vadovo darbe
 • Atlikti asmeninio vadovavimo stiliaus įvertinimą
 • Išmokti parinkti teisingą vadovavimo stilių skirtingo profilio darbuotojams
 • Įvertinti asmeninį – vadovo motyvacinį profilį
 • Atlikti motyvuojančių tikslų pavaldiniams pristatymo pratybas
 • Ugdyti vertybėmis paremto bendravimo su darbuotojais ir klientais praktiką
 • Padėti įsisavinti asmeninį pozityvų kritikos išsakymo – priėmimo algoritmą

Mokymų formatas

Sesijos eiga – individualus ir grupinis darbas, praktinės užduotys, videoanalizė, individualus testavimas, situacijų simuliavimas

Pagrindinės temos

 • Veiksniai, lemiantys įmonės rezultatą
 • Vadovavimo tikslai ir lyderystė, siekiant rezultato
 • 3 sėkmingos komunikacijos veiksniai
 • Vadovavimo stiliai (teisingo vadovavimo stiliaus parinkimas – teorija ir praktika)
 • Vadovo motyvacinis profilis (individualus testavimas)
 • Efektyvaus bendravimo kanalai ir trukdžiai
 • Asmenybės motyvacijos ir poreikių grandinė
 • Pozityvus kritikos priėmimas ir perteikimas
 • Efektyvus metinių pokalbių ir/ar susirinkimų vedimas (KPI nustatymas, motyvuojantis tikslų pristatymas darbuotojams)
 • Transakcinės analizės ir „OK koralo“ panaudojimas bendravimo metu
 • Vadovo asmeninio tobulinimosi planas

 


Įtaigus vadovo pasisakymas / CICERO

Programa skirta aukščiausio lygio ir padalinių vadovams, kuriems tenka pristatyti įmonės strateginius tikslus, rezultatus (produktus ir / arba sprendimus) savo pavaldiniams, akcininkams, klientams, taip pat bendraujant viešai bei formuojant įvaizdį apie savo įmonę, produktus ar paslaugas bei save patį

Tikslai

 • Suteikti sėkmingo vadovo pasisakymo (prezentacijos) struktūros ir formos algoritmą
 • Padėti įveikti asmeninį jaudulį, bendraujant su svarbia auditorija, sustiprinti pasitikėjimą savimi ir užkariauti auditorijos dėmesį
 • Išmokyti patraukti auditorijos dėmesį ir jį išlaikyti iki pristatymo pabaigos
 • Efektyviai panaudoti kūno kalbą, asmeninę charizmą, savo išvaizdą ir balsą
 • Išmokyti aiškiai perteikti mintį skirtingai auditorijai, palaikyti tinkamą tempą ir tembrą, sugebėti „pajusti“ auditoriją, pasiekti, kad pašnekovai imtų „veikti“ pagal Jūsų užsibrėžtą tikslą
 • Išmokyti savarankiškai analizuoti ir tobulinti savo oratorinius gebėjimus ir prezentacijos struktūrą

Mokymų formatas

Sesijos eiga – individualus ir grupinis darbas, praktinės užduotys, video treniruotė ir videoanalizė. Naudojama aukštojo aktorinio meistriškumo oratorystės įgūdžių lavinimo metodika, Eriksono NLP argumentų pateikimo technika. Numatomas individualus prezentavimo įgūdžių koučingas po sesijos

Pagrindinės temos

 • Įtaigumas ir asmeninė charizma pasisakymo metu
 • Pasisakymo struktūra (prezentacijos algoritmo parengimas) ir forma (praktinis prezentavimo įgūdžių lavinimas)
 • Pokalbio (diskusijos) vedimo ir valdymo technika (bendravimas su skirtingais žmonių tipais, su formalia ir neformalia auditorija)
 • Įtikinamas argumentų pateikimas (Eriksono NLP metodas)
 • Verbalinės ir neverbalinės technikos pratybos (SOL‘o modelis)
 • Vaizdinių (techninių) priemonių panaudojimo ypatumai:
 • Power Point skaidrių tipai ir ypatumai (pagal skirtingą tikslinę grupę),
 • Sėkmingo pristatymo taisyklės (pagal Steve Jobs)
 • Vadovo oratorystės įgūdžių tobulinimo ir saviugdos planas

 


Diskusijos valdymas ir susirinkimu vedimas / MODERATOR

Programa skirta vadovams, kuriems tenka moderuoti diskusiją, vesti susirinkimus, pasitarimus, bendrauti su įvairia auditorija

Tikslai

 • Pateikti algoritmą, kaip sėkmingai kalbėti prieš auditoriją ir valdyti situaciją
 • Padėti geriau suvokti savo asmeninį ir galimų diskusijos partnerių psichologinį portretą
 • Išlavinti praktinius gebėjimus, kaip efektyviai valdyti (moderuoti) pokalbį

Mokymų formatas

Sesijos eiga – individualus ir grupinis darbas, praktinių situacijų simuliavimas, video treniruotė, kryžminė analizė. Naudojama aukštojo aktorinio meistriškumo oratorystės įgūdžių lavinimo metodika

Pagrindinės temos

 • Asmenybės psichologijos ypatumai
 • Sėkmingos komunikacijos pagrindiniai veiksniai
 • Pasirengimas diskusijai
 • Diskusijos moderavimo praktika (darbas su skirtingos motyvacijos ir interesų auditorija)
 • Diskusijos vedimo algoritmas
 • Diskusijos valdymas, panaudojant skirtingas komunikacijos technikas (pratybos)
 • Susirinkimų vedimas (efektyvi / neefektyvi komanda – rolių žaidimas)
 • Verbalinės ir neverbalinės kalbos ypatumai, vedant pokalbį
 • Argumentų pateikimas (NLP metodikų taikymas)
 • Prieštaravimų įveikimas ir reakcija į nepatogius klausimus
 • Bendravimo su žiniasklaida ypatumai
 • Asmeninio tobulinimosi planas

 


Vadovavimas projekto komandai ir jos motyvavimas / PM

Programa skirta projektų vadovams, kuriems svarbus efektyvus projekto komandos lyderystės ir bendradarbiavimo formavimas, motyvuotas tikslų iškėlimas ir rezultato užtikrinimas

Tikslai

 • Padėti aiškiau suprasti vadovavimo tikslų ir skirtingų vadovavimo stilių reikšmę projektų valdymo procese
 • Išmokti parinkti teisingą vadovavimo stilių, dirbant su skirtingo profilio žmonėmis
 • Įvertinti asmeninį projektų vadovo motyvacinį profilį
 • Atlikti motyvuoto tikslų projekto grupei iškėlimo pratybų analizę
 • Ugdyti efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo projekto komandoje įgūdžius
 • Padėti įsisavinti pozityvų kritikos išsakymo – priėmimo algoritmą

Mokymų formatas

Sesijos eiga – individualus ir grupinis darbas, individualus testavimas, praktinių situacijų videoanalizė

Pagrindinės temos

 • Sėkmingą projektą lemiantys veiksniai
 • Efektyvus laiko planavimas ir prioritetų nustatymas
 • Vadovavimo tikslai projekto komandoje ir lyderystė
 • 3 sėkmingos komunikacijos veiksniai
 • Vadovavimo projekto grupei stiliai – teorija ir praktika (dominuojančio asmeninio vadovavimo stiliaus nustatymas, skirtingų vadovavimo stilių taikymo pratybos)
 • Projektų vadovo motyvacinis profilis (individualaus stiliaus įvertinimas)
 • Efektyvaus bendravimo kanalai ir trukdžiai (metodika ir praktika)
 • Asmenybės motyvacija, poreikių grandinė pagal Maslow ir Hercberg
 • Pozityvus kritikos priėmimas ir perteikimas projekto komandai
 • Efektyvus metinių pokalbių ir/ar susirinkimų vedimas (KPI maticos analizė, tikslų iškėlimas ir kontrolė)
 • Asmeninių tikslų analizė, panaudojant koučingo praktiką su metaforų kortomis „Points of You“
 • Transakcinės analizės ir „OK koralo“ panaudojimas komunikacijos metu su projekto grupės nariais

Asmeninio tobulinimosi planas

 


Vadovo asmenybės ugdymas / COACH

Programa skirta aukščiausio lygio ir padalinių vadovams, dalyvavusiems CAGR Consulting Group mokymų sesijose ir siekiantiems tobulinti asmenines – žmogiškąsias savybes bei profesines kompetencijas

Tikslai

 • Padėti įtvirtinti ankstesnėse mokymų programose įgytas žinias ir nuostatas
 • Išsiaiškinti ir numatyti pagrindinius tolimesnio asmeninio tobulinimosi ir saviugdos žingsnius
 • Sukurti individualų saviugdos planą, numatant pagrindinius galimus sėkmės indikatorius: pvz., savimotyvacija, pasitikėjimas savimi, sėkmingas santykių su klientais ir kolegomis kūrimas, savianalizė kuriant abipusiu pasitikėjimu grįstus santykius, bendražmogiškų vertybių formavimas, vidinių tikslų nusistatymas ir efektyvus siekimas

Mokymų formatas

Sesijos eiga – individualus arba grupinis koučingas, numatant 6-10 sesijų ciklą po 1-2 val.

Pagrindinės galimos temos*

 • Abipusis tarpusavio santykių kūrimas:
 • Tarpusavio pasitikėjimu pagrįsto ryšio užmezgimas
 • Efektyvus bendravimas:
 • Aktyvus klausymas
 • Puikūs klausinėjimo įgūdžiai
 • Tiesus, atviras bendravimas (įtakojimas / empatija)
 • Mokymosi proceso palengvinimas ir rezultatų pasiekimas:
 • Įsisąmoninimo skatinimas
 • Veiksmų modeliavimas
 • Tikslų ir atsakomybės planavimas bei formavimas
 • Proceso valdymas ir kliento atsakingumo skatinimas

*Sesijos tematika, metodika ir trukmė detalizuojama individualiai, pagal konkretų poreikį


Pardavimo ir aptarnavimo vidinių trenerių mokykla / TTT-1

Programa skirta pažengusiems pardavimo / aptarnavimo srities darbuotojams, turintiems lyderio savybių bei dalyvavusiems CAGR Consulting Group mokymų sesijose ir siekiantiems tobulinti kitų įmonės darbuotojų bendrąsias kompetencijas

Tikslai

 • Priminti turimas pardavimo – klientų aptarnavimo ir lyderystės žinias
 • Išgryninti ir papildyti svarbiausius pardavimo – klientų aptarnavimo standartus
 • Treniruoti ir analizuoti pardavimo – aptarnavimo situacijų techniką
 • Tobulinti asmenines trenerio – konsultanto, lyderio savybes

Mokymų formatas

Sesijos eiga – praktinių mokymų sesija ir individualus koučingas – treniravimas darbo vietose

Pagrindinės temos

 • Lyderio (trenerio) vaidmuo grupėje
 • Pardavimo – aptarnavimo veiklos standartai ir KPI rodikliai
 • Efektyvus bendravimas klientų aptarnavimo – pardavimo ir vidinės komunikacijos metu
 • Tarpasmeninio bendravimo psichologijos aspektai
 • Individualizuotas bendravimas su skirtingais žmonių tipais
 • Ugdomųjų tikslų kolegoms pristatymas (praktinis situacijų simuliavimas)
 • Pozityvaus bendravimo lavinimas, panaudojant „OK koralą“
 • Klientų aptarnavimo ir kryžminio pardavimo situacijų TTT pratybos
 • Koučingo panaudojimas vidinio konsultanto – trenerio asmeninei saviugdai
 • Asmeninių veiksmų planas
 • Individualus koučingas – treniravimas darbo vietose