Vadovavimas projekto komandai ir jos motyvavimas / PM

Data: 2020 06 04 - 2020 06 05

Investicija 1 asmeniui: 765 EUR

Registracija baigta

Programa skirta projektų vadovams, kuriems svarbus efektyvus projekto komandos lyderystės ir bendradarbiavimo formavimas, motyvuotas tikslų iškėlimas ir rezultato užtikrinimas

Tikslai

 • Padėti aiškiau suprasti vadovavimo tikslų ir skirtingų vadovavimo stilių reikšmę projektų valdymo procese
 • Išmokti parinkti teisingą vadovavimo stilių, dirbant su skirtingo profilio žmonėmis
 • Įvertinti asmeninį projektų vadovo motyvacinį profilį
 • Atlikti motyvuoto tikslų projekto grupei iškėlimo pratybų analizę
 • Ugdyti efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo projekto komandoje įgūdžius
 • Padėti įsisavinti pozityvų kritikos išsakymo – priėmimo algoritmą

Mokymų formatas

Sesijos eiga – individualus ir grupinis darbas, individualus testavimas, praktinių situacijų videoanalizė

Pagrindinės temos

 • Sėkmingą projektą lemiantys veiksniai
 • Efektyvus laiko planavimas ir prioritetų nustatymas
 • Vadovavimo tikslai projekto komandoje ir lyderystė
 • 3 sėkmingos komunikacijos veiksniai
 • Vadovavimo projekto grupei stiliai – teorija ir praktika (dominuojančio asmeninio vadovavimo stiliaus nustatymas, skirtingų vadovavimo stilių taikymo pratybos)
 • Projektų vadovo motyvacinis profilis (individualaus stiliaus įvertinimas)
 • Efektyvaus bendravimo kanalai ir trukdžiai (metodika ir praktika)
 • Asmenybės motyvacija, poreikių grandinė pagal Maslow ir Hercberg
 • Pozityvus kritikos priėmimas ir perteikimas projekto komandai
 • Efektyvus metinių pokalbių ir/ar susirinkimų vedimas (KPI maticos analizė, tikslų iškėlimas ir kontrolė)
 • Asmeninių tikslų analizė, panaudojant koučingo praktiką su metaforų kortomis „Points of You“
 • Transakcinės analizės ir „OK koralo“ panaudojimas komunikacijos metu su projekto grupės nariais

Asmeninio tobulinimosi planas