Vadovavimo akademija /
5-STEP LEADERSHIP-5 /
Vadovo charizmos ugdymas

Data: 2020 04 02

Investicija 1 asmeniui: 340 EUR

Registracija baigta

Vadovavimo akademija / 5-STEP LEADERSHIP

Tai „5 žingsnių“ vadybos ir lyderystės įgūdžių tobulinimo programa, skirta vidurinio lygio ir padalinių vadovams, projektų vadovams, darbo grupių vadovams, specialistams, taip pat visiems vadovams, kuriems yra tikslinga įtvirtinti ir tobulinti turimus vadovavimo įgūdžius ir ugdyti lyderio savybes

Programos tikslai – suteikti metodiką ir lavinti praktinius įgūdžius, kaip:

 • Efektyviai planuoti savo ir padalinio veiklą
 • Dirbti su skirtingos motyvacijos, psichologinių tipų ir kompetencijų darbuotojais
 • Efektyviai parinkti tinkamą vadovavimo stilių
 • Iškelti aiškius ir motyvuojančius tikslus darbuotojams
 • Išvengti konfliktinių situacijų arba jas konstruktyviai spręsti
 • Aktyviai klausytis ir duoti motyvuojantį grįžtamąjį ryšį
 • Sėkmingai paversti įmonės strategiją darbuotojų asmeniniais tikslais
 • Motyvuoti ir ugdyti darbuotojus
 • Vesti metinius pokalbius
 • Efektyviai valdyti pokyčius
 • Išmokti koncentruotis ir efektyviai planuoti laiką
 • Analizuoti ir kontroliuoti svarbiausius įmonės veiklos procesus
 • Konstruktyviai spręsti problemines situacijas ir priimti optimalius sprendimus
 • Dirbti su savimi, išvengiant „perdegimo“ sindromo ir išlaikyti lyderio savybes

Mokymų formatas

Pilną „5 žingsnių“ programą sudaro 5 praktinių mokymų dienos, prieškursiniai – pokursiniai darbai ir 1 koučingo sesija. Optimali „5 žingsnių“ programos trukmė – iki 6 mėn. Programos dalyviams yra papildomai numatoma koučingo sesija, skiriami pokursiniai darbai saviugdai.
Esant poreikiui, yra galimas mokymų dalyvių dalyvavimas pasirinktinuose moduliuose pagal konkretų poreikį.

Sesijų metu Jūs:

 • Geriau pažinsite asmenybės psichologiją
 • Gausite praktinius sėkmingo vadovo „įrankius“ ir efektyvios saviugdos priemones
 • Dalyvausite realių vadovavimo situacijų simuliacijose ir „rolių žaidimuose“
 • Gausite grįžtamąjį ryšį, kuo esate išskirtiniai ir ką būtų naudinga tobulinti
 • Įvertinsite savo progresą ir parengsite veiksmų planą, kaip panaudosite įgytą patirtį praktikoje

5-zingsniu-programa-1-lt


Vadovavimo akademijos / 5-STEP LEADERSHIP turinys:

1 diena: VADOVO MISIJA

 • Veiksniai, lemiantys įmonės rezultatą
 • Vadovavimo tikslai ir lyderystė
 • Sėkmingos komunikacijos veiksniai
 • Asmenybės tipologija ir skirtingi suaugusių žmonių motyvaciniai profiliai pagal 4-MAT („About Learning“, JAV metodika)
 • Skirtingi vadovavimo stiliai ir jų praktinis taikymas
 • Vadovo asmeninio motyvacinio profilio įvertinimas
 • Vadovo ryšys su vertybėmis

2 diena: PERSONALO ANALIZĖ IR MOTYVACIJA

 • Motyvacija ir poreikių grandinė, nefinansinė motyvacija
 • Motyvacijos darbe nustatymas
 • Efektyvus tikslų darbuotojams pateikimas (7 žingsnių algoritmas)
 • Motyvuojanti klausimų pateikimo metodika F-3P (neuro lingvistinio programavimo technikos panaudojimas)
 • Grįžtamojo ryšio suteikimas: kaip kritikuoti ir kaip priimti kritiką?
 • Transakcinės analizės ir „OK koralo“ praktinis taikymas konfliktų prevencijai
 • Darbuotojo įvertinimo ir teisingo vadovavimo stiliaus parinkimo praktiniai įrankiai

3 diena: POKYČIŲ SUVALDYMAS

  • Verslo įmonių veiklos modelis, lemiantis rezultato pasiekimą
  • Rezultato vertinimas (pasiekimų ir pastangų matavimo modelis C.A.G.R.)
  • Efektyvus laiko planavimas:

Laiko planavimo algoritmas,
Laiko „vagys“

  • KPI (pagrindinių veiklos rodiklių) analizė
  • Metinių pokalbių vedimas:

Kam reikalingas „metinis pokalbis“ (MP)?
Svarbiausi vadovo „įrankiai“, vedant MP

  • Praktinių vadovo „įrankių taikymas“, vedant MP:

Aktyvus klausymas ir abipusio pasitikėjimo skatinimas,
Motyvuojantis tikslų pristatymas,
Teigiamų akceptų dėl susitarimo išgavimas,
Prieštaravimų valdymas,
Darbuotojo asmeninės atsakomybės, savimotyvacijos ir saviugdos skatinimas

4 diena: KOMANDINIO DARBO PSICHOLOGIJA

  • Bendradarbiavimo reikšmė, formuojant įmonės vertybes („6 kepurių“ metodo taikymas)
  • Efektyvaus bendravimo kanalai ir jų trukdžiai (demo sesija)
  • Komandinio darbo praktika:

Dominuojantys asmenybės tipai
Sprendimų priėmimas, dirbant komandoje: efektyvi – neefektyvi komanda
NASA testas

 • Atvirumo ir nuoširdumo reikšmė bendraujant („Johar langas“)
 • Komandinio bendravimo įtvirtinimas (kūrybiškumo ir spontaniškumo išlaisvinimas – pratybos)
 • Komandos ryšys su vertybėmis
 • Pozityvumo lavinimas

5 diena: VADOVO CHARIZMOS UGDYMAS

  • Įtaigumas ir vadovo asmeninė charizma pasisakymo metu
  • Vadovo pasisakymo struktūra (praktinis algoritmas)
  • Pokalbio (diskusijos, susirinkimo) vedimo ir valdymo technika:

bendravimas su skirtingais žmonių tipais,
skirtingos klausimų panaudojimo technikos, siekiant rezultato,
efektyvaus susirinkimo vedimo reglamentas

  • Verbalinės ir neverbalinės technikos pratybos (SOL‘o modelis: Status, Oculos, Lingua)
  • Vaizdinių (techninių) priemonių panaudojimo rekomendacijos ir klaidos:

Power Point skaidrių tipai, jų specifika ir ypatumai,
sėkmingo pristatymo taisyklės pagal Steve Jobs

 • Vadovų „5 žingsnių“ programos apibendrinimas, pasiekimų įvertinimas ir tolimesnės saviugdos gairės

Extra: ASMENINIS TOBULĖJIMAS

 • Koučingo prasmė ir metodai
 • Praktinė koučingo sesija aktualiu klausimu (spręstina problema)
 • Vadovo saviugdos ir pavaldinių ugdymo plano parengimas pagal Robert Dilts metodiką arba Eriksono NLP metodiką